Zahvaljujoč partnerstvu med dvema podjetjema, TRIESTE AUTO in CENTRO VACANZE, imate zdaj na voljo možnost zamenjave: vaš avtodom za avtomobil, avtomobil za avtodom ali prikolico za avtodom in avtomobil.

 

Da bi vam lahko pripravili ponudbo, potrebujemo dodatne informacije o vašem avtodomu, ki ga želite zamenjati. Vabimo vas, da priložite fotografije s čim več podrobnostmi o notranjosti in zunanjosti vozila ter da izpolnite spodnji obrazec:

 

DATI DEL SUO MEZZO
 • Aggiungi altro file

DATI PERSONALI


 • Autovettura d'interesse


 •   
 • V skladu z zakonom 2016/679 ("GDPR") o varstvu osebnih podatkov potrjujem, da sem prebral/-a informacije na povezavi na dnu strani in dovoljujem obdelavo poslanih osebnih podatkov:

   

   

  TRIESTE AUTO SRL (v nadaljevanju: družba) kot upravljavec podatkov v smislu Uredbe (EU) 2016/679 in veljavne zakonodaje, ki se uporablja, vas seznanja z informacijami, navedenimi v nadaljevanju.


  Namen obdelave in obveznost delitve podatkov
  Obdelava vaših osebnih podatkov bo potekala ob izvajanju predpogodbenih ukrepov, sprejetih na vašo zahtevo, kot sta na primer, vendar ne izčrpno, priprava zahtevanega predračuna ter izvedba operativnih in funkcionalnih postopkov, ki so tesno povezani s to zahtevo. Delitev podatkov ni obvezna, toda če jih ne boste želeli deliti, ne bo mogoče uporabljati vaših podatkov za izvajanje predpogodbenih ukrepov.

  Pogoji obdelave podatkov
  Obdelava osebnih podatkov poteka v papirni, elektronski ali spletni obliki, pri čemer se upoštevajo ustrezni varnostni ukrepi, da se zagotovita varnost in zaupnost vaših osebnih podatkov ob spoštovanju veljavne zakonodaje.
  Pri postopku oblikovanja profilov obdelava poteka avtomatizirano.

  Pravna podlaga obdelave
  Pravna podlaga obdelave podatkov je izvedba predpogodbenih ukrepov, sprejetih na vašo zahtevo.

  Čas hrambe podatkov
  V skladu z načeloma sorazmernosti in potrebnosti se podatki hranijo, kolikor je potrebno za izpolnitev zgoraj navedenih ciljev, razen če zakon ne določa drugače.

  Predložitev in razširjanje podatkov
  Osebni podatki, zbrani za zgoraj navedene namene, se ne bodo razširjali. Vendar bo družba podatke predložila pod naslednjimi pogoji:

  • javnim in zasebnim subjektom, ki imajo dostop do teh podatkov na podlagi zakona, uredbe ali zakonodaje EU, v mejah, določenih s temi predpisi;
  • zavarovalnicam in finančnim družbam, ki so partnerke družbe;
  • subjektom, ki so svetovalci družbe, in drugim strokovnjakom v mejah njihovih pristojnosti;
  • družbam skupine Suzuki.

  Z osebnimi podatki se lahko seznani pooblaščeno osebje, zaposleno v družbi.

  Pravice zainteresirane osebe
  Subjekti, na katere se nanašajo osebni podatki, imajo pravico, da kadar koli dobijo potrditev o obstoju ali neobstoju teh podatkov ter da se seznanijo z njihovo vsebino in izvorom, preverijo njihovo pravilnost ali zaprosijo za njihovo dopolnitev, posodobitev ali popravek (člena 15 in 16 Uredbe).
  Poleg tega imajo zainteresirane osebe pravico zahtevati preklic ali omejitev obdelave in prenosljivost podatkov ter vložiti pritožbo pri nadzornem organu ter na podlagi upravičenih razlogov ugovarjati njihovi obdelavi (člen 17 in naslednji Uredbe).
  Te pravice postanejo izvršljive z dopisom, ki ga je treba poslati družbi na ta e-naslov: info@triesteauto.it

  Upravljavec podatkov
  Upravljavec podatkov je družba TRIESTE AUTO SRL s sedežem na naslovu VIA CADUTI SUL LAVORO, 1 34015 MUGGIA (TS).

   


    da      ne *

  * Polja, označena z zvezdico je potrebno obvezno izpolniti.