Zahvaljujoč partnerstvu med dvema podjetjema, TRIESTE AUTO in CENTRO VACANZE, imate zdaj na voljo možnost zamenjave: vaš avtodom za avtomobil, avtomobil za avtodom ali prikolico za avtodom in avtomobil.

 

Da bi vam lahko pripravili ponudbo, potrebujemo dodatne informacije o vašem avtodomu, ki ga želite zamenjati. Vabimo vas, da priložite fotografije s čim več podrobnostmi o notranjosti in zunanjosti vozila ter da izpolnite spodnji obrazec:

 

PODATKI O VOZILU
 • Dodajte druge datoteke

OSEBNI PODATKI


 • ZANIMA ME VOZILO


 •   
 • Izjava v smislu Uredbe EU št. 2016/679 (“GDPR”)

  ČEMU SLUŽI OPOZORILO

  Ta izjava pojasnjuje na podroben način, kako se bodo obdelovali osebni podatki, ki nam jih posredujete preko izpolnjenega obrazca za menjavo avtodoma/osebnega vozila.

  KDO JE UPRAVIČEN ZA OBDELAVO PODATKOV

  “Upravičenec” za obdelavo podatkov je: Trieste Auto SRL, s sedežem na naslovu Via Caduti sul Lavoro 1 - 34015 Milje / Muggia (TS) ID za DDV 01165410323 - št. registra REA TS-129542 

  Kontaktni podatki: Tel: +39 040 2457945 - Certificirana elektronska pošta - Pec: info@pec.triesteauto.it ; e-mail amministrazione@triesteauto.it

   

  KAKŠNE VRSTE IN TIPOLOGIJE PODATKOV SE OBDELUJEJO

  Pri izpolnjevanju spletnega obrazca se bodo zbirali osebni podatki oziroma podatki, ki omogočajo vašo neposredno in tudi posredno identifikacijo, kot so na primer: ime, priimek, naslov, elektronska pošta, podatki in fotografije zahtevanega vozila (avtodoma), kakor tudi drugi podatki, ki nam jih prostovoljno posredujete pri izpolnjevanju polja “Razni podatki”. 

  NAMEN IN ZAKONSKA OSNOVA ZA ZAKONITOST OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

  Pridobljeni podatki se bodo uporabljali za naslednje namene:

  • Posredovanje predlogo za zamenjavo in ponudb, kakor tudi informacij na vašo zahtevo ali za rezervacijo vašega termina. 
  • Izvajanje predpogodbenih ukrepov, ki so povezane iz so bistvene pri posredovanju informacij o našem podjetju ali naših produktih.
  • Upravljanje pogodbenih, računovodskih ter davčnih odnosov z vami; 

  Obdelava splošnih podatkov je mogoča tudi brez vašega izrecnega soglasja, zato da se izpolnijo vaše zahteve oziroma se dosežejo predpogodbeni in povezani pogodbeni cilji, ki so bistveni za izpolnitev zahtev, kakor tudi za izpolnjevanje pravnih obveznosti, ki so naložene upravičencu za obdelavo podatkov. 

  Svobodno lahko odločate, če želite posredovati ali ne vaše osebne podatke. V kolikor ne bomo razpolagali z zahtevanimi podatki, vam ne bomo mogli nuditi oziroma za vas opraviti storitve oziroma vaše zahteve.

  KAKO IN KJE SE PODATKI OBDELUJEJO ter KOLIKO ČASA SE HRANIJO

  Obdelava vaših osebnih podatkov v našem podjetju se opravlja preko telematskega orodja, v papirnati, elektronski ali avtomatizirani obliki in jo izvaja pooblaščeno osebje, ki je bilo podučeno v okviru njihovih zadolžitev in samo toliko časa, kolikor ga je potrebno za izvajanje namenov, zaradi katerih so bili podatki zbrani.

  Vaši podatki se bodo hranili za čas trajanja morebitne pogodbe in kasneje vse dokler ne bodo izpolnjene davčne obveznosti oziroma vse dokler niso izpolnjeni drugi zakonsko predvideni nameni. V kolikor pogodba ne bi bila sklenjena, bodo osebni podatki izbrisani po preteku 12. Mesecev od datume prejema.

  SPOROČANJE IN ŠIRJENJE PODATKOV

  Vaše osebne podatke bomo lahko posredovali naslednjim kategorijam uporabnikov:

  a) dobaviteljem, s katerimi sodelujemo, zato da za vas opravimo zahtevane storitve (npr. Centro Vacanze s.r.l., s sedežem na naslovu Strada per i Laghetti 1, Milje/Muggia (TS);

  b) podjetjem, ki opravljajo storitve obdelave podatkov in storitve s področja informatike, podjetjem, ki upravljajo spletne platforme, strokovnjakom, podjetjem ali družbam, ki opravljajo svetovalne storitve oziroma podjetjem, ki opravljajo storitve za izvajanje pogodb.

  Omenjeni subjekti delujejo kot samostojni upravičenci in bodo imenovani preko specifičnih pogodb ali drugih pravnih aktov kot Subjekti, odgovorni za obdelavo osebnih podatkov.

  Do podatkov bo dovoljen dostop tistim subjektom, ki so za to zakonsko pooblaščeni (npr. Službe za javno varnost).

  Podatki ne bodo predmet avtomatiziranega procesa odločanja, niti se preko njih ne bodo opravljalo kakršnokoli oblikovanje profilov.

  Osebne podatke se ne bo širilo, niti prenašalo v tretje države ali posredovalo mednarodnim organizacijam.

  PRAVICE POSAMEZNIKOV

  Med pravice, ki so vam priznane, spadajo:

  • Zahteva po dostopu do osebnih podatkov in informacij; popravek netočnih ali dopolnitev nepopolnih podatkov; izbris osebnih podatkov (ob izpolnitvi enega izmed pogojev, ki so navedeni v prvem odstavku 17. člena GDPR, in ob spoštovanju izjem, ki jih predvideva tretji odstavek istega člena); omejitev obdelave osebnih podatkov (v primeru ene izmed domnev iz prvega odstavka 18. člena GDPR);
  • Možnost zahteve in pridobitve - v primeru da je pravna osnova za obdelavo podatkov pogodba ali soglasje, in sta slednja opravljena preko avtomatiziranih orodij - osebnih podatkov strukturirani obliki, ki je berljiva preko avtomatizirane naprave, tudi z namenom posredovanja omenjenih podatkov drugemu upravičencu za obdelavo (t.i. pravica do prenosljivosti osebnih podatkov);
  • Možnost ugovora na obdelavo osebnih podatkov, vključno z ugovorom na oblikovanje profilov, če bi se pojavile posebne okoliščine, ki se nanašajo na slednje;
  • Preklic soglasja v kateremkoli trenutku, pri čemer je to omejeno na domneve, da je obdelava podatkov predmet soglasja za enega ali več specifičnih namenov in da zadeva splošne osebne podatke (kot so na primer datum in kraj rojstva ali prebivališče), oziroma posebne podatkovne kategorije (na primer podatke, ki razkrivajo zdravstveno stanje ali spolno življenje) Obdelava, ki temelji na soglasju in je bila opravljena pred preklicem slednjega ohranja lastno dopustnost;

  Vaše zahteve se nanašajo na zgoraj navedene pogodbene podatke.

  V kolikor bi smatrali, da je prišlo do kršitve pri obdelavi osebnih podatkov, lahko pošljete pritožbo Nadzornemu organu kraja, kjer običajno bivate, delate oziroma kjer je prišlo do domnevne kršitve. Obveščamo vas, da se v Italiji pritožbe naslavljajo na Nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov.


    da      ne *

  * Polja, označena z zvezdico je potrebno obvezno izpolniti.