Trieste Auto S.r.l.
Ulica Caduti Sul Lavoro, 1 - 34015 MILJE (TRST) - ID za DDV/D.Š. 01165410323

 

SPLOŠNI KONTAKTI

E-mail : info@triesteauto.it
Tel: 0039 040.2457945
Fax: 0039 040.2457959

 

OSEBNI KONTAKTI

Michela Velikonja  - Mail: michela@triesteauto.it
Alessandro Papini  - Mail: alessandro@triesteauto.it
Fabio Busatto  - Mail: fabio@triesteauto.it
Francesco Schillani  - Mail: francesco@triesteauto.it
 

DELOVNI ČAS

Poslovno / prodajni center

Od ponedeljka do petka
Dopoldne od 9.00 do 12.30 - popoldne od 15.00 do 19.00
Ob sobotah
Dopoldne od 9.00 do 12.30 - popldne ZAPRTO
Ob nedeljah ZAPRTO

 

Administracija

OSEBNI KONTAKTI

amministrazione@triesteauto.it

Bruno Cristina

Foglia Roberto

 

Od ponedeljka do petka

Dopoldne od 9.00 do 12.30 - popoldne od 14.30 do 17.30
Ob sobotah
Dopoldne od 9.00 do 12.00 - popldne ZAPRTO
Ob nedeljah ZAPRTO

 

Servis in rezervni deli

SKLADIŠČE
Mail:  magazzino@triesteauto.it

Od ponedeljka do petka: dopoldne od 8.00 do 12.30 - popoldne od 14.30 do 18.00
Ob sobotah in nedeljah ZAPRTO

 

DELAVNICA
Mail:  officina@triesteauto.it

Od ponedeljka do petka: dopoldne od 8.00 do 12.30 - popoldne od 14.30 do 18.00
Ob sobotah in nedeljah ZAPRTO

Uporabite lahko tudi naslednji kontaktni obrazec:

 •   
 • V skladu z zakonom 2016/679 ("GDPR") o varstvu osebnih podatkov potrjujem, da sem prebral/-a informacije na povezavi na dnu strani in dovoljujem obdelavo poslanih osebnih podatkov:

   

   

  TRIESTE AUTO SRL (v nadaljevanju: družba) kot upravljavec podatkov v smislu Uredbe (EU) 2016/679 in veljavne zakonodaje, ki se uporablja, vas seznanja z informacijami, navedenimi v nadaljevanju.


  Namen obdelave in obveznost delitve podatkov
  Obdelava vaših osebnih podatkov bo potekala ob izvajanju predpogodbenih ukrepov, sprejetih na vašo zahtevo, kot sta na primer, vendar ne izčrpno, priprava zahtevanega predračuna ter izvedba operativnih in funkcionalnih postopkov, ki so tesno povezani s to zahtevo. Delitev podatkov ni obvezna, toda če jih ne boste želeli deliti, ne bo mogoče uporabljati vaših podatkov za izvajanje predpogodbenih ukrepov.

  Pogoji obdelave podatkov
  Obdelava osebnih podatkov poteka v papirni, elektronski ali spletni obliki, pri čemer se upoštevajo ustrezni varnostni ukrepi, da se zagotovita varnost in zaupnost vaših osebnih podatkov ob spoštovanju veljavne zakonodaje.
  Pri postopku oblikovanja profilov obdelava poteka avtomatizirano.

  Pravna podlaga obdelave
  Pravna podlaga obdelave podatkov je izvedba predpogodbenih ukrepov, sprejetih na vašo zahtevo.

  Čas hrambe podatkov
  V skladu z načeloma sorazmernosti in potrebnosti se podatki hranijo, kolikor je potrebno za izpolnitev zgoraj navedenih ciljev, razen če zakon ne določa drugače.

  Predložitev in razširjanje podatkov
  Osebni podatki, zbrani za zgoraj navedene namene, se ne bodo razširjali. Vendar bo družba podatke predložila pod naslednjimi pogoji:

  • javnim in zasebnim subjektom, ki imajo dostop do teh podatkov na podlagi zakona, uredbe ali zakonodaje EU, v mejah, določenih s temi predpisi;
  • zavarovalnicam in finančnim družbam, ki so partnerke družbe;
  • subjektom, ki so svetovalci družbe, in drugim strokovnjakom v mejah njihovih pristojnosti;
  • družbam skupine Suzuki.

  Z osebnimi podatki se lahko seznani pooblaščeno osebje, zaposleno v družbi.

  Pravice zainteresirane osebe
  Subjekti, na katere se nanašajo osebni podatki, imajo pravico, da kadar koli dobijo potrditev o obstoju ali neobstoju teh podatkov ter da se seznanijo z njihovo vsebino in izvorom, preverijo njihovo pravilnost ali zaprosijo za njihovo dopolnitev, posodobitev ali popravek (člena 15 in 16 Uredbe).
  Poleg tega imajo zainteresirane osebe pravico zahtevati preklic ali omejitev obdelave in prenosljivost podatkov ter vložiti pritožbo pri nadzornem organu ter na podlagi upravičenih razlogov ugovarjati njihovi obdelavi (člen 17 in naslednji Uredbe).
  Te pravice postanejo izvršljive z dopisom, ki ga je treba poslati družbi na ta e-naslov: info@triesteauto.it

  Upravljavec podatkov
  Upravljavec podatkov je družba TRIESTE AUTO SRL s sedežem na naslovu VIA CADUTI SUL LAVORO, 1 34015 MUGGIA (TS).

   


    da      ne *

  * Polja, označena z zvezdico je potrebno obvezno izpolniti.